Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Medische praktijk

Tienduizenden behandelingen per jaar, voorlichtingsprogramma’s over gezondheid, hygiëne en opvoeding en medische huisbezoeken aan de afgelegen woongemeenschappen: het is een greep uit het uitdagende takenpakket van het medische en tandartsteam. Elke maandag, woensdag en vrijdag houden ze spreekuur voor de arme lokale bevolking. Die staan dan in rijen voor de rode toegangspoort te wachten, want ze kunnen nergens anders terecht.

De medische en tandartspraktijk van Niños del Arco Iris is een laagdrempelig centrum voor gezondheidszorg. Het gezondheidscentrum is staatserkend en er wordt nauw samengewerkt met de overheid. Het inloopspreekuur wordt driemaal per week gehouden, van half 8 ’s morgens tot 5 uur ’s middags. Van heinde en verre komen de mensen naar het gezondheidscentrum.

De wachtkamer van de medische praktijk

Familia Saludable
Familia Saludable betekent gezonde familie. Het is een doorlopend gezondheidsprogramma voor families in extreem arme omstandigheden. Deze gezinnen zien geen kans om een gezond bestaan op te bouwen. Ze krijgen uitgebreide medische en sociale hulp. Daarbij gaat het niet alleen om zorg bij lichamelijke problemen, er is ook psychische hulp en begeleiding naar een gezond bestaan.

Iedere dinsdag en donderdag gaan de arts, tandarts en verpleegkundige op bezoek bij deze gezinnen. De gezinnen krijgen hulp; niet in de vorm van geld, maar adviezen en benodigdheden om de kwaliteit van het gezinsleven te verbeteren. Van de deelnemende gezinnen wordt verwacht dat zij actief meewerken. Vaak worden ze jarenlang geholpen.

MedischePraktijk_06

Naar de afgelegen gemeenschappen

Hoog in de bergen, in de verafgelegen gebieden heerst extreme armoede. De mensen die hier leven wonen zeer geïsoleerd. Zij ontvangen nooit enige medische zorg of hulp. Tweemaal per jaar kampeert het medische team in deze leefgemeenschappen. In vaak ijzige kou en armoede biedt het medische team de broodnodige tandheelkundige en medische hulp. En ze geven voorlichting en ondersteuning op het gebied van hygiëne en gezinsplanning. Honderden kinderen en volwassenen worden gedurende die weken behandeld en ze ontvangen dekens, kleding en voedsel.

Staaroperaties
Samen met medische specialisten uit New York worden jaarlijks 200 patiënten met oogziektes geholpen en worden 80 staaroperaties uitgevoerd. Deze campagne is van groot belang voor de arme plaatselijke bevolking.

Tandarts aan het werk


Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2018  |  Disclaimer  |  Sitemap