Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Beroepsopleiding CETPRO

Een vak leren en je diploma halen. Daar kom je verder mee in het leven. Afgelopen decennia volgden honderden jong-volwassenen een staatserkende beroepsopleiding bij Niños del Arco Iris. Met succes. En dat willen we graag zou houden. Daarom lassen we een periode van heroverweging in. Om het onderwijsprogramma opnieuw op te stellen.  

Komend studiejaar (2018/2019) is er geen instroom van nieuwe studenten. Dat is een bewuste keuze van het management om een nieuwe opzet van de beroepsopleiding voor te bereiden. Haiko Beeren: "Het besluit is ingegeven door de veranderende economische omstandigheden en vooruitzichten op de arbeidsmarkt in Urubamba en omgeving. In nauwe samenwerking met het (toeristische) bedrijfsleven werken we aan een nieuw onderwijsprogramma met profielen die beter aansluiten op een stage en baangarantie voor de studenten." 
De CETPRO-beroepsopleiding voldoet aan het stichtingsdoel om kansarmen een toekomst te geven. Tijdens hun studie krijgen de leerlingen praktijkgericht vakonderwijs en Engelse les, ze lopen stage en doen werkervaring op. Behalve dat ze kwalitatief goed opgeleid worden, is er aandacht voor de ontwikkeling van hun levensvisie. Zo leren ze oog te hebben voor zichzelf en hun omgeving en hoe zij kunnen bijdragen om de samenleving te verbeteren. 

CETPRO

Voor de beroepsstudenten die afkomstig zijn uit kansarme gezinnen is een staatserkend diploma een formidabele maatschappelijke stap voorwaarts, om in eigen onderhoud te voorzien en dat van hun toekomstige gezin.

CETPRO_03Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2019  |  Disclaimer en privacy statement  |  Sitemap