Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Help ons helpen

Word nu donateur en geef kansarme kinderen in Peru een betere toekomst! Met uw bijdrage steunt Kuychi een kind, familie en de gemeenschap van het kind! Elke euro gaat naar het project. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Ons banknummer is: NL 94 FVLB 0699048710.
 
Algemeen_03

Alle vrijwilligers helpen onbaatzuchtig en kosteloos mee onder het motto: samen werken aan een betere toekomst! De stichting Kuychi is trots, dat ze geen overheadkosten maakt. Alle onkosten en reiskosten betalen bestuursleden en vrijwilligers zelf.

Kuychi is haar donateurs en sponsoren dankbaar voor hun steun en hoopt van harte daarop te kunnen blijven rekenen. Heel veel bedrijven en privépersonen dragen jaarlijks – terugkerend en incidenteel – bij. Elke bijdrage, groot en klein, wordt zeer gewaardeerd. Om die reden vermelden wij op onze website geen namen en/of logo’s van sponsoren en donateurs.

Periodiek schenken
Het voordeel van periodiek schenken is dat uw jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting. Zo kunt u meer schenken zonder dat het u extra geld kost!

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende die periode schenkt u een vast bedrag per jaar. Met een schenkingsovereenkomst kunt u de periodieke schenking vastleggen. Vul deze in en stuur deze naar Kuychi, wij vullen dan ons deel in en u krijgt het origineel teruggestuurd.

Vanaf het moment van schenking en ook de jaren erna, kunt u gebruik maken van het extra belastingvoordeel. Hebt u vragen of hulp nodig bij het invullen, stuur een e-mail naar .

Donateur
Al vanaf € 10 per maand bent u donateur en draagt u bij aan een betere toekomst van onze regenboogkinderen in Peru.
  • Help een kind: voor € 10 per maand helpt u een kind aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, medische zorg en voeding.
  • Medische zorg: voor € 15 per maand draagt u bij aan het programma 'gezonde familie', dat bestaat uit integrale medische en sociale zorg en tweemaal per week hulp aan families in extreem arme leefomstandigheden in de omgeving van Urubamba.
  • Beroepsopleiding: voor € 20 per maand helpt u een jongvolwassene een middelbare beroepsopleiding (CETPRO) te volgen. In twee jaar haalt de leerling een staatserkend diploma in ICT, hotellerie en receptie. Daarmee vergroot u de kans op een zelfstandige toekomst.
 
Het project in Peru heet Fundación Niños del Arco Iris: regenboogkinderen. De letters ARCO staan voor: amor (liefde), respecto (respect), confianza (vertrouwen) en oro (goud, het goede in de mens). Dit zijn de waarden om van overleven naar leven te gaan. Uw hulp hierbij is broodnodig.

Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2019  |  Disclaimer en privacy statement  |  Sitemap