Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Beleid en verantwoording

Het bestuur vindt het belangrijk dat donateurs, vrijwilligers en belangstellenden goed inzicht hebben in het functioneren van de stichting. Daarom publiceert het jaarlijks een jaarrekening en jaarverslagen. Ook het beleidsplan is online in te zien. Kuychi is een algemeen nut beogende instelling (ANBI 813699435).
 
Beleidsplan
In het beleidsplan 2019 legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2020 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen. En het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer.

Zo werkt het bestuur aan een stabiel management op het project in Peru, dat bestaat uit lokale professionals. Vanaf het begin is Helena van Engelen de drijvende kracht, maar haar leeftijd dwingt haar om het rustiger aan te doen. Inmiddels is de dagelijkse leiding voor een interimperiode overgedragen aan het Nederlands/Peruaanse echtpaar Erika en Haiko Beeren.

De besturen van Kuychi en Niños del Arco Iris werken verder aan verschuiving van werving van financiële middelen vanuit Nederland naar het meer op eigen benen staan van het project in Peru. Daarnaast ziet het bestuur kansen om de bestaande hotelaccommodatie op het project commerciëler te maken.

Algemeen_02

Jaarverslagen
Elk jaar publiceert het bestuur van kuychi een jaarrekening. Het bestuur van Niños del Arco Iris publiceert een jaarverslag en jaarrekening. Daarin wordt volledige verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen. Een overzicht: 

Kuychi NDAI
jaarrekening 2018
jaarrekening 2017

jaarrekening 2016

jaarrekening 2015
Beleidsplan 2019  jaarrekening 2018
Beleidsplan 2018
  jaarrekening 2017
Beleidsplan 2017 en jaarrekening 2016

jaarverslag 2015
  jaarrekening 2015


Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2019  |  Disclaimer en privacy statement  |  Sitemap