Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Medische praktijk

Tienduizenden behandelingen per jaar, voorlichtingsprogramma’s en campagnes over gezondheid, hygiëne en opvoeding en medische huisbezoeken aan de afgelegen woongemeenschappen: het is een greep uit het uitdagende takenpakket van het medische team. 

De zorg die het medische team verleent wordt voortdurend geactualiseerd en afgestemd op de vraag en het aanbod. Voor manager Haiko Beeren is een kritische afstemming van een effectief zorgtakenpakket vanzelfsprekend. "Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de nut en noodzaak. Tenslotte veranderen omstandigheden en behoeften." De gezondheidsprogramma's 'Familia Saludable' en de medische bezoeken aan de hooggelegen woongemeenschappen voorzien in een belangrijke behoefte, zo blijkt uit de resultatenoverzichten. "We maken daarin echt het verschil voor de kansarme families in de omgeving."  

Familia Saludable
Familia Saludable betekent gezonde familie. Het is een doorlopend gezondheidsprogramma voor families in extreem arme omstandigheden. Deze gezinnen zien geen kans om een gezond bestaan op te bouwen. Ze krijgen medische en sociale hulp. Daarbij gaat het niet alleen om zorg bij lichamelijke problemen, er is ook psychische hulp en begeleiding naar een gezond bestaan. Regelmatig gaan de arts, tandarts en verpleegkundige op bezoek bij deze gezinnen. De gezinnen krijgen hulp; niet in de vorm van geld, maar adviezen en benodigdheden om de kwaliteit van het gezinsleven te verbeteren. Van de deelnemende gezinnen wordt verwacht dat zij actief meewerken. Vaak worden ze jarenlang geholpen. 

Tandarts aan het werk 

Naar de afgelegen gemeenschappen
Hoog in de bergen, in de verafgelegen gebieden heerst extreme armoede. De mensen die hier leven wonen zeer geïsoleerd. Zij ontvangen nooit enige medische zorg of hulp. Tweemaal per jaar kampeert het medische team in deze leefgemeenschappen. In vaak ijzige kou en armoede biedt het medische team de broodnodige tandheelkundige en medische hulp. En ze geven voorlichting en ondersteuning op het gebied van hygiëne en gezinsplanning. Honderden kinderen en volwassenen worden gedurende die weken behandeld en ze ontvangen dekens, kleding en voedsel.

Campagnes
Effectieve zorg bieden, dat is wat het medische team voor ogen heeft. Campagnes als het 'gezonde-voedings-programma' en de nul-gaatjes-campagnes blijken zeer succesvol en worden komende jaar verder uitgebreid. Ten einde nog meer kinderen en hun families te helpen. 



Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!



Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2019  |  Disclaimer en privacy statement  |  Sitemap