Volgons
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie onvolledig of niet juist (meer) is. Kuychi is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Privacy statement
In het kader van onze dienstverlening legt Kuychi gegevens vast. Kuychi respecteert uw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door uw verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. Kuychi legt bij aanmelding gegevens vast, die we kunnen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten, via . U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze mails.
Geef kansarme kinderen in Peru een thuis en een toekomst
Steun ons

Stichting Kuychi

De Nederlandse Stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.


Volg onsinstagram

Contact

 Stichting Kuychi
Den Hof 84
5582 JZ Waalre
 040-2217794
 

Doneer direct

Kuychi Nederland IBAN NL94FVLB0699048710
Iedere euro gaat zonder aftrek van kosten naar het project in Peru!Stichting Kuychi is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Volg onsfacebookyoutube instagram
© Stichting Kuychi 2018  |  Disclaimer  |  Sitemap